เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

คู่มือบริการประชาชน

 » คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ

 » ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ แยกตามประเภทของานบริการ

 ⇒ ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ทะเบียนราษฏร pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ทะเบียนทั่วไป pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ อาวุธปืน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ การพนัน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ขายทอดตลาดและค้าของเก่า pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ มูลนิธิ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ สมาคม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ เรี่ยไร pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ โรงแรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ สถานบริการ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ อื่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ โรงรับจำนำ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ สัญจรข้ามแดน pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ ชนกลุ่มน้อย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ สัญชาติ pdf 300x300  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot picture 1