เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

 Social Network

 ⇒ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอเช่น Facebook,Twitte,Instagram,Youtube เป็นต้น
 ⇒ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของอำเภอ 

 ⇒ ค้นหาชื่อ "ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี"
 ⇒ Link:https://www.facebook.com/banphuedistrict/
 ⇒ 
คลิ๊กที่ลิงค์หรือสแกนที่ QR-Code

qr code facebook fanpage nikhonsongkrorlocal
 ⇒ ระบบ Facebook fanpage หน่วยงาน
  » หน่วยงานได้มีการสร้าง facebook fanpage เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประกาศต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ    สามารถติดต่อสอบถามโดยมีเจ้าหน้าที่ออนไลน์คอยให้คำปรึกษาและติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงข้อมูล...

 ⇒ ช่อง Youtube Channel หน่วยงาน
 ⇒ ค้นหาชื่อ "ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี"
 ⇒ Link:https://www.youtube.com/channel/UC1hht0kIUSZ_yk-CrJwwJoA
youtube

 ⇒ ระบบ Youtube Channel หน่วยงาน
  » หน่วยงานได้มีการสร้าง ช่อง Youtube  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประกาศต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ สามารถติดต่อสอบถามโดยมีเจ้าหน้าที่ออนไลน์คอยให้คำปรึกษาและติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงข้อมูล...
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot picture 1